MEDLEMMER

Alsidige kulturtilbud

Inspiration, gode idéer og engagement fra de enkelte medlemmer af Slagelse Kulturråd skal bidrage til alsidige og indholdsrige kulturtilbud for alle kommunens borgere både børn, unge og voksne.


Bredt kulturelt netværk

Som medlem af Kulturrådet har du mulighed for aktivt at påvirke Slagelse Kommunes fremtidige kulturpolitik og sammen udvikle et bredt kulturelt netværk.

I Slagelse Kulturråd får du let adgang til kulturelle kontakter inden for dit interesseområde, og du kan samtidig trække på et omfattende kulturelt netværk.


Samarbejdsaftale

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Kulturrådet, som bl.a. betyder, at Kulturrådet høres i principielle og væsentlige sager i forhold til kulturlivet, som løbende behandles i Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet.


Bliv medlem


  • 75 kr. pr. år for privatpersoner (oplys navn, adresse, tlf. og mail)


  • 150 kr. pr. år for foreninger, institutioner, virksomheder m.fl. (oplys navn, kontaktperson, adresse, tlf., mail og vedhæft logo i høj opløsning, hvis vi må  reklarmere for foreningen på sociale medier.


Indmeldelse til: kontakt@slagelsekulturraad.dk