Set og Sket i Slagelse Kommune

Fredag d. 24.03.17 i det Røde Tårn i Slagelse

Danmarks Billedkunstlærere Kreds 6 er en forening af undervisere og pensionerede lærere, der arbejder frivilligt for at synliggøre de praktik-musiske fag og kvalificere debatten om skolens indhold i forhold til at eleverne får mulighed for at udvikle sig som hele mennesker, der har lært at udtrykke sig i billeder, skulpturere og gennem designprocesser.
Kreativitet er vigtigt i de produktive fag som fagene Billedkunst samt Håndværk og design.

I udpluk fra min tale til  børn og lærerne:
Det I billedkunstlærere gør er vigtigt, og det I børn og unge har gjort er vigtigt fordi:
Det udvikler jeres personlighed.
I finder nye måder at gøre ting på
I får Ideer 
I lærer et håndværk
I udvikler en kreativitet i en tid, hvor kreativiteten har det svært

Tænk hvis der under skole hjem samtalerne også var fokus på det kreative musiske:
På håndelaget
At kunne tænke ud af boksen
At finde på nye løsninger
At udvikle evnen til at se og lytte på andres kreativitet

Sådan stimuleres der til udvikling af kreativitet og til fællesskaber,
Hvor det musiske og det kreative får plads.
Ligesom i kunstnerklassen på Skælskør skole

Troels Brandt
Næstformand Slagelse Kulturråd

Åbningstalen v/ Troels Brandt

Snoren klippes

Eventyrlandskab skabt i fællesarbejde.

Glade drenge og malerier

Lørdag den 26. november 2016, kl. 9.30

Blev mindeanlægget for fuldmægtig Stig Hansen indviet

i Rådhushaven, Caspar Brands Plads, Korsør.

Bestyrelsen for Stig Hansens Fond inviterede til indvielse og fortælling om fuldmægtig Stig Hansen og baggrunden for etableringen af anlægget.

foto-visti-petersen-5311-copy

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.