Nyt fra LAG

Klik på billedet og se mere

Kære kulturinstitution/-forening

PRESSEMEDDELELSE – 26-10-2015

Ny KVIK-pulje støtter gode initiativer på landet

Landudvikling Slagelse opstarter nu en ny KVIK-pulje, der støtter udviklingsprojekter i landdistrikterne i Slagelse Kommune. KVIK-puljen skal sikre, at de lokales ideer hurtigt bliver gjort til virkelighed, så det bliver endnu mere attraktivt at bo på landet.

Hurtige penge til det gode initiativ

Hvis man har en god ide til et nyt projekt, som gør det mere attraktivt at bo på landet i Slagelse Kommune, kan man nu søge om op til 50.000 kr. i Landudvikling Slagelses helt nye KVIK-pulje. Landudvikling Slagelse administrerer LAG-midlerne under EU, som normalt har en længere sagsbehandlingstid. ”Med den nye KVIK-pulje har vi mulighed for hurtigt at støtte det gode initiativ på landet. Vi regner med at kunne give respons senest 14 dage, efter at vi har modtaget en ansøgning”, siger Formand Troels Brandt, som fik ideen til den nye pulje og fortsætter ”…puljen kan også give mulighed for at afprøve en projektide i lille skala, inden man søger om EU-midler til et større projekt. Så kommer EU-midlerne måske ud til endnu flere, og vi får bedre LAG-projekter ud af det”.

Attraktive landområder

Med den nye pulje støtter Landudvikling Slagelse udviklingsprojekter, som kommer flere til gavn. Det kan f.eks. være flere landsbyer, der går sammen i et netværk, udvikling af nye kultur- eller fritidsaktiviteter, nye former for mødesteder eller måske en helt ny ide til, hvordan man får Københavnere til at bosætte sig på landet. ”Vi er åbne for den helt nye, skæve ide til, hvordan man kan gøre en forskel. Vi ser frem til at høre mere fra dem, der bor i landdistrikterne, for vi ved, at de har en masse gode ideer,” siger LAG-koordinator Anne Mette Christiansen.

Send en ansøgning

Hvis man vil søge om tilskud i KVIK-puljen skal man sende en ansøgning til Landudvikling Slagelse. Ansøgningsskema og vejledning findes på www.landudviklingslagelse.dk. Der er ingen ansøgningsfrist, og ansøgningerne behandles løbende, indtil puljemidlerne er brugt op.

——————————————————————————–
Kontaktpersoner:

Formand for Landudvikling Slagelse, Troels Brandt, troels@rphs.dk, tlf. 20905103

LAG-koordinator, Landudvikling Slagelse, Anne Mette Christiansen, info@landudviklingslagelse.dk, tlf. 23367375