Hvad er Kulturcyklen?

Kulturcyklen er en videreførelsen at det allerede etablerede succesfulde projekt Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen, hvor en række af Slagelse Kommunes kulturinstitutioner har ansat studentermedarbejdere, der afholder arrangementer, igangsætter initiativer og løser opgaver, der går på tværs af kulturinstitutionerne. Disse kulturaktiviteter rettes mod unge og medvirker til at styrke bylivet i kommunen. De opgaver, der går på tværs af de forskellige kulturinstitutioner, koordineres af en fælles styregruppe bestående af kulturinstitutionerne og Slagelse Kommunes kulturafdeling.

Derudover indgår studentermedarbejderne i de enkelte kulturinstitutioners daglige arbejde. Den enkelte studentermedarbejder er derfor tilknyttet én af kulturinstitutionerne og har sin daglige gang i denne.

Hvem er vi? KLIK HER