Fundraising

Få gode tips til fondsansøgninger samt til hvor du kan finde en overskuelig oversigt over relevante fonde og puljer.
Slagelse Kommune ønsker at understøtte foreningernes fundraising-aktiviteter, således at de i endnu højere grad udnytter mulighederne for at søge om og få tildelt midler fra fonde til deres mange spændende og relevante projekter.