Vælgermøde

Slagelse Kulturråd har afholdt vælgermøde d.10.10.17 på Liselund i Slagelse.

Formand Hedvig Koefoed bød velkommen til aftenens oplægsholder Bertel Haarder.

Til mødet var vi knap 100 fremmødte.

Vi var så heldige at have besøg af tidligere Kulturminister Bertel Haarder, der bragte et inspirerende oplæg til aftenens deltagere.

Det hele var styret med ro og fast hånd af aftenens ordstyrer Jens Vadmand.

Bertel Haarder:
Kommunerne er de store spillere for kulturen, og det er vigtigt at kommunerne også er medspiller med foreningerne.

De statslige penge er en mindre del til det kommunale, men til de statslige institutioner gives der.

Der er en ny  Museumslov på vej hvor der vil være nye kriterier for at få tilskud.

Omtalte Kunstmuseerne.

Omtalte det nye Vadehavs Museum, som er fantastisk flot.

Musikskolernes betydning og hvor vigtigt det er at bruge dem og indgå partnerskaber med erhverv og uddannelses institutioner.

Nævnte Flakkebjerg skole, som blandt andet oplærer børnene  i udfoldelse via instrumenter, fra skolestart - de har nu et symfoniorkester.

Omtalte vigtigheden af at der synges i skolerne, en praksis som nu er stigende.
(Vi ser der kan være kappestrid i kommunerne.   

 Bertel Haarder pointerede: 
SKOLERNE ER DEN VIGTIGSTE KULTURINSTITUTION, 
MUSIK OG BEVÆGELSE HAR STOR BETYDNING FOR INDLÆRING, MAN SER DET OGSÅ VED BEDRE RESULTATER I DANSK OG MATEMATIK.
( Dette er også en udløber af den nye skolereform)

Han omtalte at den af ham, udarbejdede Danmarks kanon, hvor alle havde bidraget var et rigtig godt redskab som han anbefalede at gå ind på.
Her kunne man se rigtig meget af de forskellige emner. KLIK HER

Han omtalte indvandringen og gjorde opmærksom på at det var vigtigt, at vi bevarede de Danske værdier.

Formand Hedvig Koefoed takkede Bertel Haarder for et inspirerende oplæg

 

Herefter var det lokalpolitikerne:

De lokale byråds-kandidater og ordstyreren Jens Vadmand (stående på gulvet til højre)

Emnerne var mange, og der var stor spøgeinteresse fra salen hvor vi var 95 personer.

Tilskud til Events.
Nemmere adgang til kontakt med forvaltning for foreningerne.
Øvesteder.  
Udviklingsmuligheder.
Åbne værksteder.
Egnsteater.
Foreningen Norden med venskabsbesøg og udveksling.
Mulighed for foreningerne selv at kunne åbne og lukke i sportshaller, svømmehaller mm.
De frivillige store indsats.
Der blev talt fornyelser i forskellige events.
Nytænkning.
Fokus på børn og unge, som tidligt kan få kunst og kultur ind som dannelse.

Pludselig var klokken blevet mange, og ordstyreren måtte bryde et møde, med mange gode ideer og argumenter.

Formanden Hedvig Koefoed takkede for det fine fremmøde og den store talelyst, og ønskede et godt valg, og opfordrede de, der endnu ikke er medlem i Slagelse Kulturråd, at melde sig ind.

Formand Hedvig Koefoed takkede ordstyrer Jens Vadmand for et godt arbejde, og overrakte en lille gave som tak for hjælpen.

Kulturtopmødet 2017

Centerchef Mette Mandrup byder velkommen

Blev afholdt torsdag d. 4. maj kl. 17:00 til 19:30 i Slagelse Musikhus.
centerchef for Kultur, Fritid, og Borgerservice Mette Mandrup, bød velkommen til de mange fremmødte deltagere fra kommunens mangfoldige kulturliv.

Formand KFT udvalget Troels Christensen

Efter velkomsten blev Kulturtopmødet officielt åbnet af Troels Christensen, formand for KFT udvalget (Kultur-Fritids- og Turisme udvalget)

Pernille Kirkeskov: Autentiske events

Første emne med titlen: Autentiske events ved blev fremlagt ved Pernille Kirkeskov, repræsentant for mange kulturelle aktiviteter i Skælskør, eks. Skælskør år 2000 og Skælskør Kunstforening.

Næste emne var: "Frivilligt engagement i kulturlivet"
Blev bragt af Eigil Hou, formand for Picnickoncerterne i Slagelse Lystanlæg.

Eigil Hou: Frivilligt engagement i kulturlivet

Anette Borg, "Det professionelle kulturliv"

Emne 3: "Det professionelle kulturliv",
Blev frembragt af Anette Borg, leder af "Slagelse Musikhus og Badeanstalt"

"Kultur i det offentlige rum".
Ved Lærke Gudiksen
Kulturcyklen og medarbejder ved Slagelse Museerne.

 

Lærke Gudiksen. Kulturcyklen og Slagelse Museerne

Karen Sieling, Børne- og ungdomskultur

Sidste emne: "Børne- og ungekultur"
Blev præsenteret af Karen Sieling, Skælskør billedskole og Slagelse Kulturråd.Se Diasshow fra en god dag for kulturen i Slagelse kommune.
Billederne skifter automatisk hvert 10. sekund, eller manuelt ved klik på billedet.