Arkiv

Tidligere arrangementer Slagelse Kulturråd

Slagelse Kulturråd har afholdt ordinær generalforsamling d.27.03.2014, med efterfølgende indlæg af Jens Jørgensen Byrådsmedlem og næstformand i kultur- fritids- og turisme udvalget:
Formandsberetning 2014
Referat generalforsamling 2014
Generalforsamling 2014 Avisartikel

Efter generalforsamlingen torsdag d. 27.03.2014 kl. 20 i Magasinet Strandgade 14 i Skælskør bragte byrådsmedlem og næstformand i
kultur- fritids- og turisme udvalget Jens Jørgensen et indlæg om:
KULTUREN – LUKSUS ELER LIVSVIGTIGT
Kulturen er et af de ord som der gives flest definitioner på. Er kultur vaner – almindelig dannelse eller mode? Arbejderkultur – Bondekultur – Finkultur eller Fritidskultur Ja der Generalforsamling-0978 copy copy copyer mange områder for, hvad vi opfatter som kultur. Det er meget individuelt og den endelige definition findes nok ikke. Kulturen har jo kontakt til borgeren, så man må man vel sige, at ingen mennesker lever/ kan leve uden en kulturpåvirkning af en eller anden form, og at kende kultur er at forstå menneskenes fortid og nutid, for at kunne skabe en bedre fremtid. Skal kommunen bruge penge på noget, som af nogle opleves som noget folk selv skal betale for??Slagelse kulturråd har fået Jens Jørgensen at lægge op til debat efter generalforsamlingen.

Tidl. rektor Jørgensen må betegnes som en multikunstner, idet han både er forfatter, kunstmaler, foredragsholder m.m. så det er en person som netop har en stor viden om Generalforsamling-0980 copy copy copykulturens mange facetter og der vil blive rig mulighed for at drøfte og sætte fokus på udviklingen af kulturen i Slagelse kommune, og komme med input til den kulturelle politiske debat.

Vi opfordrer derfor til at det beskedne medlemskontingent indbetales, hvis man ønsker at deltage og høre mere om kommunens kulturpolitik.

Få indflydelse på kulturen og meld dig ind i Slagelse kulturråd.

 

Foredrag: KULTUR i SAMARBEJDE

en snak om samarbejde, motivation for samarbejde og ikke mindst om at opbygge tillid i fælles projekter. Ved Peter Frost, forenings konsulent i Thisted kommune

Peter Frost
Peter Frost

Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19:00 på Skælskør Bibliotek Mødesalen Vestergade 4 Skælskør Dette emne vil Foreningskonsulent Peter Frost lægge op til debat via sit indlæg. Og komme med forslag om hvordan vi kan arbejde med det.

Det aktive medborgerskab og de frivilliges rolle i velfærdssamfundet debatteres rigtig meget ligesom man rundt om i landet diskuterer samarbejde med frivillige/ foreninger og kommunerne. Det er vigtigt, at det frivillige kulturelle foreningsarbejde får plads og frihed i kulturpolitikken. Slagelse kommune arbejder med: Målsætninger for frivillighed, herunder også på det kulturelle område. Der vil blive behov for fælles møder, hvor formålet må være at skabe gode rammer for det frivillige på det kulturelle område, og måske vil der være behov for at se på hele kulturpolitikken i kommunen.

Thisted kommune har netop vedtaget en ny kulturpolitik, hvor Peter har været tovholder for de frivillige kulturaktører i udarbejdelsen af Thisted kommunes kulturpolitik.

I Thy har Peter også fungeret, som foreningskonsulent for Kulturelt Samråd, og har været involveret i mange projekter. Dette omfatter fundraising, tovholder på udviklingen af Thy Sangskole, tovholder på børnekulturnatten i Thisted Kommune.

Slagelse kulturråd vil gerne medvirke til at skabe debat og samarbejde sammen med de forskellige foreninger. Derfor håber Slagelse kulturråd, at mange har lyst til at deltage i mødet d. 20 marts.

Alle er velkomne Gratis adgang.

Avisartikel Skælskør Korsør uge 12-web-1

 

Klik her for at læse hele artiklen

Jens Baggesen 250 året 2014

Jens Baggesen
Jens Baggesen

I anledning af 250 året for Korsør digterens fødsel d.15.februar 1764 afholdes der forskellige aktiviteter i Korsør. Slagelse kommune har udgivet dette lille program, der kan se ved at klikke HER. Læs evt. mere på Slagelse hjemmesiden HER.

SLAGELSE KULTURRÅD

Har holdt vælger- og Panelmøde på Gerlev Idrætshøjskole onsdag d. 30. oktober!

I forbindelse med Kommunalvalg 2013 satte Slagelse Kulturråd  fokus på kulturområdet i Slagelse Kommune.

Der blev budt velkommen og givet oplæg af Hedvig Koefoed, formand for Slagelse Kulturråd.
Der blev budt velkommen og givet oplæg af Hedvig Koefoed, formand for Slagelse Kulturråd.

Der var  fokus på udviklingsmålene og hvad der skal være fyrtårne, men også om den prioritering og tempo det kan ske i.

Gerlev-okt-13-0359
Der var et pænt fremmøde på Gerlev.

Vi ser kulturen og synliggørelsen af kulturen som en vigtig del for både kommune, erhvervsliv og det enkelte menneske; vi ser betydningen af at arbejde på tværs og danne gode netværk.

Der afholdtes et vælgermøde/ panelmøde hvor personer fra hvert parti kunne diskutere kulturen med de fremmødte foreninger bredt defineret.


På var der deltagere fra de kulturelle foreninger og interessenter for kultur og samarbejder, og erhvervsfolk var ligeledes repræsenteret.

Gerlev-okt-13-0337
Politikerne var mødt talrigt op på Gerlev Idrætshøjskole
Finn Berggren, forstander ved Gerlev Idrætshøjskole bød velkommen og gav bolden op til aftenens møde.
Finn Berggren, forstander ved Gerlev Idrætshøjskole bød velkommen og gav bolden op til aftenens møde.
Gerlev-okt-13-0350
Aftenens møde blev afviklet i god ro og orden under kyndig ledelse af Per Kongshøj Madsen
Jørgen Damgaard var en af aftenens inviterede gæster
Jørgen Damgaard fra Landudvikling Slagelse, var en af aftenens inviterede gæster
Gerlev-okt-13-0367
Ligeledes var Poul Buur fra Nordea Slagelse blandt aftenens gæster.

Fra mødet på Borreby d. 30.09.2013

Formanden Hedvig Koefoed byder velkommen til ide´og debatmødet på Borreby
Formanden Hedvig Koefoed byder velkommen til ide´og debatmødet på Borreby
Et udsnit af deltagerne i mødet '
Et udsnit af deltagerne i mødet