C O N   A M O R E   KULTURPRIS 2018

C O N   A M O R E   KULTURPRIS 2018

– skaber din kommune Danmarks bedste vilkår for amatørkulturen?

Nu sættes kapløbet i gang for at finde den kommune i Danmark, der skaber de bedste vilkår for det frivillige kulturliv. Der er fokus på ildsjælene og amatørkulturen, når AKKS og DATS uddeler
CON AMORE KULTURPRIS 2018 i forbindelse med et awardshow på Kulturmøde Mors 2018 den 23.-25. august 2018

Con Amore betyder ”med kærlighed”. Og det er lige præcis det, som er hovedfokus for de 130.000 foreningsorganiserede og kulturbegejstrede borgere, der med frivillig arbejdskraft skaber kunst og kultur over hele landet. Men en betingelse for denne kreativitet er opbakning, opmærksomhed og praktisk og/eller økonomisk støtte fra deres lokale kommune.

Derfor vil vi gerne fremme opmærksomheden på de kommuner, som gør en ekstra indsats for at få det lokale foreningsbaserede kulturliv til at blomstre, så borgerne kan deltage i f.eks. kor, bands, diverse kreative kurser - eller har mulighed for at udfolde sig i lokale teaterforeninger. Den kulturaktive gør det med kærlighed til kunsten og til de positive effekter, som følger med – hvilket ganske givet også er kommunernes intention!

CON AMORE KULTURPRIS er indstiftet i 2014 af AKKS og DATS. En kommune kan f.eks. indstilles for:
at skabe gode rammer for amatørmusikken eller -teatret
at have en nytænkende politik på amatørkulturområdet
at have skabt et nyt banebrydende projekt eller for

at møde amatørkulturen med lydhørhed og praktisk og/eller økonomisk opbakning

Indstillingen kan også baseres på noget helt femte, som kan skabe inspiration i andre kommuner – alle begrundelser er velkomne!

Er det din kommune, der skal have prisen?

Så er det nu, du skal gøre dine lokale ildsjæle og kulturforeninger opmærksomme på muligheden for at indstille netop jeres kommune til at modtage:

CON AMORE KULTURPRIS 2018

Både enkeltpersoner og foreninger kan indstille egen kommune.

Deadline for indstilling: 20. maj 2018. 

Du indstiller din kommune ved at sende en mail til akks@akks.dk. Mailen skal indeholde begrundelse for indstillingen på mindst 10 linjer - og maksimalt tekst svarende til en A4-side. - Send gerne bilag og billedmateriale med. Alle indstillinger gennemgås og behandles ens.

Ultimo maj 2018 nominerer en kompetent jury tre kommuner, hvoraf den endelige vinder afsløres ved et festligt og farverigt awardshow i forbindelse med Kulturmødet Mors 2018 d. 23.-25. august 2018.

Den person eller forening, som har indstillet den vindende kommune, belønnes med en præmie på 8.000 kr. udloddet af AKKS og DATS.

Præmien skal anvendes indenfor den lokale kulturaktivitet.

Tidligere vindere af prisen:

2017: Høje Taastrup Kommune (uddelt på Kulturmøde Mors)
2016: Herning Kommune (uddelt på Kulturmøde Mors)
2015: Sønderborg Kommune (uddelt på Kulturmøde Mors)
2014: Frederiksberg Kommune (uddelt på Folkemødet, Bornholm)

Prisen fik i 2017 navnet Con Amore Kulturpris.  (Tidligere navn: Årets AmatørKulturKommune). 

Fakta om AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd:

 • AKKS består af 20 organisationer, der på amatørniveau arbejder inden for musik, sang, foto og dans.
 • AKKS har som mål at sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.
 • AKKS’ medlemmer arbejder alle for at fremme den aktive deltagelse i den udøvende kunst og er baseret på det frivillige engagement og foreningsformen.
 • AKKS repræsenterer tilsammen 80.000 aktive amatører, hvoraf halvdelen er børn og unge.
 • www.akks.dk

Fakta om DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed:

 • DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark.
  DATS fremmer og støtter teatervirksomhed, herunder projekter der bidrager til samfundsdebatten, styrker ytringsfriheden og skaber dialog på tværs af sociale, etniske, religiøse og kulturelle skel.
 • DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teater- interesser. I alt er der ca. 50.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over.
 • DATS yder tilskud til kurser og opførelser, arrangerer festivaler, konferencer og uddannelsesforløb samt formidler teaterkontakt nationalt og internationalt.
 • www.dats.dk